Hoppa till huvudinnehåll

Om projekten

Nacka Söderort stationer
Tunnelbana till Nacka med en koppling till Hagsätragrenen skapar helt nya resmöjligheter. Bland annat avlastas sträckan T-Centralen–Gullmarsplan genom en ny förbindelse från Kungsträdgården till Södermalm. En förbättrad kollektivtrafik för östra Stockholm bidrar till ett bättre trafiksystem för hela stockholmsregionen.

Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort är en sträcka på totalt 11,5 kilometer som byggs helt under jord. Utbyggnaden börjar vid Kungsträdgården, där tunneln redan är förberedd för en framtida utbyggnad. Därifrån byggs en tunnel i berget under vattnet med en första station vid Sofia på Södermalm. Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll.

Stort bostadsbyggande
Både Nacka och Stockholm växer och kommunerna växer samman alltmer. Utbyggnaden av tunnelbanan ger möjlighet för stora bostadsområden att växa på ett hållbart sätt. Nacka kommun planerar att bygga 13 500 nya bostäder på västra Sicklaön och Stockholms stad planerar att bygga cirka 43 000 nya bostäder i anslutning till tunnelbanan.

Kungsträdgården–Nacka
Den ena sträckan går mot Nacka med stationer vid Hammarby kanal – med en uppgång på Södermalm och en i Hammarby sjöstad – Sickla, Järla och Nacka.

I området kring nya tunnelbanan till Nacka kommer kollektivtrafiken att byggas ut på flera sätt: Saltsjöbanan rustas upp, Tvärbanan förlängs till Sickla och med fler stombussar förbättras tvärförbindelser ytterligare.

Exempel på bytesmöjligheter:

  • Vid Sofia kommer du att kunna byta Blå linje mot Hagsätra

  • Vid Hammarby kanal, södra uppgången, kommer du att kunna byta till Tvärbanans hållplats Luma

  • Vid Sickla kommer du att kunna byta till Tvärbanan och Saltsjöbanan

  • Vid Järla kommer du att kunna byta till Saltsjöbanan

  • Vid slutstationen Nacka byggs en ny bussterminal för byten mellan delar av Nacka- och Värmdöbussarna och tunnelbanan


Klicka för större bild. Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal. Den djupast liggande stationen blir station Sofia, cirka 100 meter under markytan.

 

Sofia–Sockenplan
Den andra sträckan går från station Sofia mot Gullmarsplan, där en ny plattform byggs under den befintliga. Sedan fortsätter tunnelbanan söderut med en ny station i Slakthusområdet som kommer att ersätta de befintliga stationerna vid Globen och Enskede gård. Ytterligare en station söderut, vid Sockenplan, knyts den nya tunnelbanan ihop med den befintliga Hagsätragrenen som därmed blir del av Blå linje. 

I och med att Hagsätragrenen blir Blå linje avlastas sträckan T-Centralen-Gullmarsplan där all tunnelbanetrafik mellan norra och södra staden passerar idag. Det innebär att även Farsta- och Skarpnäcksgrenen kan få tätare trafik än idag.

Om du åker från Hagsätra efter ombyggnaden passerar du de vanliga stationerna fram till Sockenplan. Därefter åker tåget ner i en tunnel och fortsätter till Slakthusområdet, Gullmarsplan, Sofia, Kungsträdgården, T-Centralen, Rådhuset, Fridhemsplan och så vidare längs den Blå linjen mot Hjulsta eller Barkarby station.

Exempel på bytesmöjligheter:

  • Vid Gullmarsplan kommer du att kunna byta till Gröna och Gula linjen, Tvärbanan och flera busslinjer

  • Vid Sofia kommer du att kunna byta Blå linje mot Nacka

  • Vid T-Centralen kommer du att kunna byta till Röda, Gröna och Gula linjen samt pendeltåg


Klicka för större bild. Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal. Vid Sockenplan ansluts den nya tunnelbanan till befintliga spår.