Hoppa till huvudinnehåll

Mätningar

Vi utför mätningar på utvalda platser under hela byggtiden, bland annat av grundvatten, sättningar, buller och vibrationer.

Vi anpassar våra arbeten efter de förutsättningar som råder på platsen. Det kan innebära att vi till exmpel anpassar storleken på sprängningen, från en stor till flera små. Vi kontrollerar också vattenkvaliteten på vattnet som vi släpper ut från våra byggarbetsplatser.