Hoppa till huvudinnehåll

11. Vem har beslutat om var stationerna ska ligga?

Beslutet om stationernas placering ingår i överenskommelsen mellan staten, landstinget och kommunerna Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Projekten arbetar däremot fram, i nära samarbete med berörda kommuner och lanstingets trafikförvaltning, var uppgångar och entréer ska placeras.

Under 2015 genomfördes två samråd för att få in synpunkter kring dessa placeringar för tunnelbanans utbyggnad till Nacka och söderort. Under samrådet hösten 2016 visade vi illustrationer över de nya stationsentréerna och kartor med mer exakta placeringar. Läs mer om de olika stationsentréernas placering här.