Hoppa till huvudinnehåll

10. Vem bestämmer var arbetstunnlarna ska placeras?

Projektet arbetar fram förslag för samtliga arbetstunnlar som samråds med bland annat remissinstanser, företag, fastighetsägare och allmänheten. Projektets förslag och de inkomna synpunkterna gås sedan igenom av Trafikverket samt Mark- och miljödomstolen i och med att järnvägsplanen och miljödomen ska fastställas.

Först när alla tillstånd är klara kan de stora byggarbetena börja och då byggs arbetstunnlarna först.