Hoppa till huvudinnehåll

08. Varför ska just Hagsätragrenen bli Blå linje?

I och med att det ska byggas cirka 40 000 bostäder i södra Stockholm i tunnelbanans närområde behöver samtliga tre gröna linjer få tätare trafik. Det är trångt under rusningstrafik redan idag, särskilt mellan Slussen och T-centralen och fler tåg får inte plats på spåren norr om Gullmarsplan där alla tre gröna linjer delar på spåren. I och med att en av de gröna linjerna istället kopplas till Blå linjen kan samtliga linjer få tätare trafik.

I valet av vilken av de gröna linjerna som ska kopplas till Blå linje har vi studerat samtliga linjer. Analyserna visade att antalet resande, restidsvinster, tillgänglighet och stadsbyggnad är ganska lika för alternativen Farsta- och Hagsätragrenen, det är bara olika områden som påverkas. Hagsätragrenen kan dock kopplas om till en lägre kostnad. Alternativ Skarpnäck har många fler nackdelar än de båda andra alternativen. Läs gärna rapporten här.

Beslutet att det blir Hagsätragrenen som kopplas till Blå linje fattades av landstingsstyrelsen under hösten 2015.