Hoppa till huvudinnehåll

11. Hur gör jag om jag vill överklaga?

Under tiden som planprocessen fortfarande pågår kan du inte överklaga, eftersom det inte finns några beslut att överklaga. Däremot kan du gärna komma in med synpunkter.

Miljödom lämnas av mark- och miljödomstolen och fastställelsebeslut för järnvägsplanen av Trafikverket. Av besluten framgår inom vilken tid och till vilken insats du kan överklaga. Rent formellt måste du vara så kallad sakägare för att ett överklagande ska tas upp.

  • Järnvägsplanen beslutas av Trafikverket och kan överklagas till regeringen.
  • Miljödom beslutas av mark- och miljödomstolen och kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

En del nya detaljplaner behöver tas fram och en del befintliga detaljplaner behöver ändras i samband med tunnelbaneutbyggnaden.

  • Detaljplaner beslutas av respektive kommun och kan överklagas till mark- och miljödomstolen.
  • Rent formellt måste man vara så kallad sakägare och även ha yttrat sig i samråd eller granskningsskede för att ett överklagande ska tas upp.