Hoppa till huvudinnehåll

10. Hur kan jag tycka till?

Så länge planprocessen pågår, alltså fram till att järnvägsplanen lämnas till Trafikverket för godkännande eller miljödomsansökningar lämnas till mark- och miljödomstolen, kan man alltid lämna in synpunkter till oss. Synpunkter måste lämnas skriftligt. Det enklaste är att maila till det projekt det gäller eller till nyatunnelbanan@sll.se. Planerna tas fram i en lång demokratisk process, med gott om tillfällen att ta del av planerna och lämna synpunkter. Det har många gjort, vilket har bidragit till att utveckla planerna.

  • Synpunkter som inkommer i granskningsskedet till järnvägsplanen kommer formellt sett att besvaras inför fastställande av järnvägsplanen. Det är FUT/landstinget som lämnar in järnvägsplanen för fastställelse.
  • Synpunkter på miljödomen lämnas i samrådsskedet och besvaras formellt inför att ansökan lämnas in. Under miljödomsprocessen finns ytterligare tillfälle att yttra sig då ansökan kungörs. Det är FUT/landstinget som lämnar in ansökan om miljödom.

Du är alltid välkommen att lämna synpunkter på vårt arbete även om ett skede är passerat i de formella processerna.