Hoppa till huvudinnehåll

09. Kommer ni att besiktiga bostäder som berörs?

Vi besiktigar alla hus och alla fastigheter i närheten av tunneln. De får också en nivå på vibrationer som vi normalt inte får överskrida. Vi anpassar våra borrningar och sprängningar till det. Det kan innebära att vi jobbar långsammare och spränger mindre laddningar under särskilt känsliga fastigheter.

Besiktningen sker i god tid innan våra arbeten närmar sig fastigheten, oftast någon eller några månader innan.