Hoppa till huvudinnehåll

09. Hur vet jag om jag kommer att bli störd under byggtiden?

Berörda parter vilka kan komma att påverkas av bullerstörningar kommer inför och under byggskedet löpande att informeras och uppdateras om planerade arbeten. Vi kommer att göra allt vi kan för att vardagslivet ska fungera.