Hoppa till huvudinnehåll

08. Hur kommer miljön att påverkas under byggtiden?

Under byggskedet uppstår buller, vibrationer och stomljud från olika arbeten. Störningarna kommer att variera i tid och styrka beroende på vilka arbeten som är aktuella. Stomljuds- och vibrationsstörningar uppstår i huvudsak vid borrning och sprängning av berg. Dessa störningar berör inte samma område under hela byggskedet. Vi kommer att göra allt vi kan för att vardagslivet ska fungera.