Hoppa till huvudinnehåll

04. Hur många kommer att bli störda under byggtiden?

Vi använder oss av Naturvårdsverkets riktlinjer för bullernivåer i våra prognoser och kommer erbjuda olika lösningar för de som behöver. Erfarenheter från andra stora bygg- och infrastrukturprojekt visar att de flesta inte har behov av tillfällig vistelse.