Hoppa till huvudinnehåll

02. Vad är Stockholmsförhandlingen?

2013 tillsattes två förhandlingspersoner (HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman) av regeringen, med uppdraget att förhandla fram en överenskommelse om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande i Stockholms län. Överenskommelsen var klar november 2013 och avtal tecknades mellan landstinget, staten, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad i januari 2014. Respektive politisk församling har sedan godkänt avtalet. Med Stockholmsförhandlingen förband sig parterna att bygga ut tunnelbanesystemet med minst nio nya stationer och cirka 20 kilometer nya spår. Projektet finansieras till största delen av intäkter från trängselavgifter, men avtalsparterna är också med och betalar. De fyra kommunerna ska bygga 82 000 nya bostäder längs de fyra nya tunnelbanesträckorna. Med den nya tunnelbanan blir det både möjligt att förtäta befintliga bostadsområden och att bygga helt nya stadsdelar som Barkarbystaden, Hagastaden och Slakthusområdet.