Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om störningar

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Hur mycket beror på var du bor, hur huset är grundlagt och vilka arbeten som görs. Det som kan störa är framför allt stomljud från borrningar, vibrationer från sprängningar och luftburet buller från arbetsområden ovan jord. 

Läs mer

Det är väldigt individuellt – om du jobbar hela dagarna så störs du förstås mindre än om du är hemma. Människor upplever också ljuden olika. Vi kommer att bjuda in er som bor och jobbar i närområdet till möten där vi informerar om hur tunnelbaneutbyggnaden påverkar just er. Ni kan alltid kontakta oss för mer information. 

Läs mer

Bullrande arbeten kommer inte att pågå samtidigt överallt och inte hela byggtiden. Men störningar kan uppstå under hela byggtiden. Vi kommer att ha mer information om tider när vi är närmare byggstarten. 

Läs mer

Vi använder oss av Naturvårdsverkets riktlinjer för bullernivåer i våra prognoser och kommer erbjuda olika lösningar för de som behöver. Erfarenheter från andra stora bygg- och infrastrukturprojekt visar att de flesta inte har behov av tillfällig vistelse.

Läs mer

Det är just riktvärden och inte bindande. Vi kommer inte att kunna bygga tunnelbanan utan att överskrida riktvärdena. Vi ansöker till mark- och miljödomstolen, som beslutar om vilka ljudnivåer vi måste följa, vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta när vi överskrider riktvärdena. 

Läs mer

Ingen tvingas flytta. Men för den som bor i en bostad där de bullernivåer vi fått i miljödomen överskrids erbjuder vi tillfällig vistelse under tiden som störningen pågår.

Läs mer

Vi kommer att arbeta med individuella bedömningar och erbjuda tillfällig vistelse för både kortare och längre tid. Vi jobbar tillsammans med kommunerna för att hitta lämpliga lösningar.  

Läs mer

Arbetstunnlarna är det första som byggs. Runt varje mynning kommer det att vara ett inhägnat arbetsområde. Vi har i möjligaste mån placerat arbetstunnlarna så att det ska gå snabbt att komma ut på de större vägarna. Vårt tillskott till trafiken är ganska litet på redan hårt trafikerade gator. Vi försöker planera tider och färdvägar för att påverka omgivningen så lite som möjligt. Det kan t. ex handla om skolstarten på morgonen eller nya övergångsställen med signalreglering. 

Läs mer

Vi besiktigar alla hus och alla fastigheter i närheten av tunneln. De får också en nivå på vibrationer som vi normalt inte får överskrida. Vi anpassar våra borrningar och sprängningar till det. Det kan innebära att vi jobbar långsammare och spränger mindre laddningar under särskilt känsliga fastigheter.

Besiktningen sker i god tid innan våra arbeten närmar sig fastigheten, oftast någon eller några månader innan. 

Läs mer

I god tid innan våra störande arbeten informerar vi om var, när och hur våra arbeten sker. Det kommer även att finnas tydlig information om hur man kan komma i kontakt med oss när arbetena pågår. 

Läs mer