Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om fastigheter och mark

Om våra arbeten har orsakat en skada ger vi i de flesta fall ekonomisk ersättning. I vissa fall reparerar vi skadan. 

Läs mer

Fastighetsägare äger marken vi tar i anspråk under jord och har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Lantmäteriet fattar beslut om ersättningen, som bestäms enligt Expropriationslagen kap 4 §1.

Läs mer

Besiktningar görs enligt Svensk Standard. Vi besiktigar inom ett område längs med alla de ny sträckorna. Exakt vilka fastigheter som besiktigas beror till exempel på hur byggnaden är grundlagd. 

Läs mer

Ganska nära inpå att vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad en besiktningsperson. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av arbetena.

Läs mer

Landstinget gör riskanalyser på byggnader och anläggningar som kan påverkas av arbetena. Vi anpassar våra arbeten till omgivningen. Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi bygger på ett sätt som minimerar risken för skador.

Läs mer

Om din verksamhet lider ekonomisk skada trots att störnings- eller skadeförebyggande åtgärder har gjorts, kommer vi föra en dialog med dig angående ekonomisk ersättning.

Läs mer

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!

Läs mer

Besiktning utförs enligt svensk standard av en besiktningsperson. Besiktningspersonen behöver kunna komma in i bostaden, men du väljer själv om du vill vara hemma eller inte under besiktningen. 

Läs mer

Vi gör efterbesiktningar för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten.

Läs mer

I första hand kan du kontakta vår kundtjänst, 08-600 1000, eller via webbformuläretOm kundtjänst inte kan svara kommer frågan att skickas vidare till handläggare på landstinget.

Om du redan har blivit kontaktad av besiktningsfirman kan du vända dig till dem. 

Läs mer