Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar - Barkarby

Planerad byggstart är 2018 och byggtiden är cirka sex år.

Läs mer

Arbetstunnlar kommer att byggas i anslutning till stationerna samt mitt på sträckan mellan Akalla och Barkarbystaden.

Läs mer

Vissa tunnlar kommer endast att användas vid byggandet av tunnelbanan och återställas efter avslutat arbete. De båda arbetstunnlarna vid stationerna kommer vid trafikstart att bli permanenta tillfartsvägar för service- och räddningsfordon. Övriga arbetstunnlar kommer att fyllas igen och återställas.

Läs mer

Tunnelsprängningar varar i cirka sex sekunder och märks tydligt i närområdet. Det är dock ytterst ovanligt att det leder till några skador på människor, djur eller egendom. Trafiken på E18 bedöms inte behöva stängas av vid sprängning.

Läs mer

Grundläggning av stöd för biljetthallen kommer att ske utanför spårområdet och i möjligaste mån samordnas med byggandet av Veddestabron. Över spåren byggs en skyddsportal så att biljetthallen kan byggas utan konflikt med tågtrafiken. Skyddsportalen bedöms kunna byggas under någon av de ordinarie avstängningarna av Mälarbanan.

Läs mer

Det är för tidigt att uttala sig om. Arbetena med biljetthall över spåren måste samordnas med kommunens/Trafikverkets byggande av nya Veddestabron, vars tidplan är något osäker, och med Trafikförvaltningens nya bussterminal. Vår målsättning är att nyttja de ordinarie avstängningarna av Mälarbanan (långhelger) för byggande av skyddsportaler över spåren men det kan möjligen komma att krävas ytterligare avstängningar.

Läs mer

Stomljudsdämpande åtgärder kommer att vidtas under spår längs hela sträckan med planerad eller befintlig bebyggelse. Vår bedömning är att störningar inte ska uppstå.

Läs mer