Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar - Arenastaden

Planerad byggstart är 2018. Detta förutsätter att vi får alla tillstånd och beslut på plats och inga överklaganden görs.

Läs mer

Det beror på när vi får klarsignal att börja bygga. Själva byggtiden är beräknad till cirka sex år. 

Läs mer

De viktigaste skälen till att bygga en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden är att förbättra kollektivtrafiken till två av Stockholms snabbast växande stadsdelar: Hagastaden och Arenastaden. 

Gula linjen knyter dessutom ihop regionen genom att det blir möjligt att åka direkt från söderort till Solna.

 

Läs mer

Tre stationer kommer att byggas på Gula linljen: i Arenastaden, Hagalund och Hagastaden. Vid Odenplan ansluter den Gula linjen till Grön linje. Det finns ett förslag till beslut för Hagalund från landstingets högsta ledning och ett formellt beslut i landstingsfullmäktige och i landstingsstyrelsen väntas under våren 2017. Läs mer om stationerna

Läs mer

Ja, det kommer att byggas en station i Hagalund. Den nya stationen hamnar mellan Hagastaden och Arenastaden, i Hagalunds industriområde.

Läs mer

Den största förändringen efter 2016 års genomgång av nya tunnelbanan är en ny trafikeringslösning för Gula linjen. Det innebär att tågen inte kommer att vända vid Odenplan, som det var tänkt från början, utan gå hela vägen från Arenastaden till söderort. Söder om Odenplan går Gula linjen på gröna spår. Denna lösning kommer att underlätta för alla resenärer som ska resa från Arenastaden mot T-centralen och vidare söderut. De som bor i söderort kommer att kunna resa hela vägen till Hagstaden och Arenastaden. 

Läs mer

Nej, vi ska fortfarande bygga den Gula linjen från Odenplan till Arenastaden. Skillnaden är att tågen nu kommer att fortsätta på befintliga spår söder om Odenplan, istället för att gå i skytteltrafik mellan Odenplan och Arenastaden. 2014 röstade stockholmarna om vilken färg den nya linjen skulle få – gul var den populäraste färgen.

 

 

Läs mer

En förutsättning för genomgående trafik på Gula linjen är att tunnelbanetrafiken till västerort inte påverkas. Analyser visar att det går att erbjuda i stort sett samma turtäthet som idag i hela västerort. 

Läs mer

Exakt var den Gula linjen ska vända i söderort är inte beslutat än. Skarpnäck och Farsta är möjliga slutstationer. Vi utreder just nu hur trafikeringen blir mest effektiv. 

Läs mer

Sidor