Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här kan du läsa mer om pågående arbeten och arbeten som är klara.

Just nu pågår inga arbeten. Under hösten och vintern 2016 har vi provborrat för att bedöma bergets kvalitet där spårtunneln planeras.

Kontroller innan byggstart:
Mätning i grundvattenrör
Före, under och efter byggtiden mäter vi grundvattennivåer i grundvattenrör som placerats längs hela den framtida spårtunneln.
Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.