Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här samlar vi de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Högdalsdepån.
Samråd om anslutning till Farstagrenen 2018

Samrådet rör utformning av anslutning till Farstagrenen mellan uppställningshall under jord och Farstagrenen. 

PDF iconSamrådshandling för ny anslutning till Farstagrenen
Fastighetsförteckning finns tillgänglig tillsammans med övriga samrådshandlingar på Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4 i Stockholm, liksom på Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69 i Stockholm.

Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

PDF iconHandlingsförteckning
PDF iconPermanent markanspråk
PDF iconPermanent markanspråk, profil 1
PDF iconPermanent markanspråk, profil 2
PDF iconMarkanspråk, tillfälligt nyttjande
PDF iconIllustrationsplan
PDF icon
Visualisering, flygvy
PDF iconPM Stomljud och buller i byggskedet
PDF iconPM Stomljud och buller i driftskedet
PDF iconSamrådsredogörelse
PDF icon
Samrådredogörelse, bilaga 4

Kompletterande samråd 2016

Här hittar du handlingarna som ingår i depås kompletterande samråd 5 – 23 december.

PDF iconSamrådsredogörelse
PDF icon
Sammanställning och bemötande - bilaga 3
Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Översiktskarta
Bladindelning
Permanenta markanspråk
Tillfälligt nyttjande
Tvärsektioner
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

 

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2016