Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Aktuella arbeten

Geotekniska undersökningar på Pepparvägen vecka 4

Den 24 januari undersöker vi berg- och markförhållanden vid Pepparvägen i Farsta. Undersökningar är bland annat planerade att utföras på parkeringsytan Pepparvägen 39. Några parkeringsplatser måste utrymmas/spärras av. Det gäller parkeringsplatserna 8001, 8002, 8015 och 8016. I samband med undersökningarna kan det uppstå buller från våra borrmaskiner. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan kl 08.00 och 16.00.

Arbeten på spår mellan Hökarängen och Farsta 7-11 januari och 14-18 januari

Vi undersöker markförhållanden på spår mellan Hökarängen och Farsta den 7-11 januari och 14-18 januari. I samband med undersökningarna kan det periodvis uppstå buller från våra borrmaskiner. Arbete kommer att utföras nattetid söndag natt till torsdag natt mellan 01.30 och 04.30. Arbetet sker under natten då spåret är fritt från trafik under dessa tider.

Mätning i bergvärmebrunnar
Innan, under och efter byggtiden mäter vi grundvattnets nivåer i områden där vi kommer att arbeta. Genom mätningarna säkerställer vi att grundvattennivåerna inte påverkas när vi bygger ut Högdalsdepån.

Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningsvis  kontaktar vi samtliga fastighetsägare som bor i anslutning till tunnelbanans framtida tunnelsystem, för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen. Installationen av mätrör i brunnarna planeras starta under maj månad. Innan installation sker kontktas fastighetsägaren av installatören.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten påbörjas besiktigas närliggande fastigheter och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.