Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2017 och i början av  2018 gör vi markundersökningar och kontroller innan våra byggarbeten startar.

Mark- och bergundersökningar
Mellan 18-21 december 2017 (v. 51) undersöker vi marken på följande platser: 

  • Vid gångvägarna från David Helldéns torg till Örbyleden samt på Örbyleden. 

  • Pepparvägen och Hökarängsplan 

  • Fagersjövägen, Sjöskumsvägen och Tobaksvägen 

Mellan 8-19 januari (v. 2-3) undersöker vi här:

  • Området mellan Hökarängsskolan och Hökarängstoppen 

Hur påverkar det dig?
När vi undersöker marken och berget kan det periodvis bullra från våra maskiner.

Vilka tider pågår arbetet?

Arbetet utförs vardagar mellan 07.00-19.00

Kontroller inför byggnationer

Mätning i grundvattenrör
Före, under och efter byggtiden mäter vi grundvattennivåer i grundvattenrör som placerats längs hela den framtida spårtunneln mellan Högdalsdepån och Farstagrenen.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda

fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.