Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Just nu har vi inga pågående arbeten.

Arbeten innan byggstart

Markundersökningar och provborrningar
Just nu har vi inga pågående arbeten.

Mätning av grundvattnet
Innan, under och efter byggtiden mäter vi grundvattnets nivåer i områden där vi kommer arbeta. Genom mätningarna säkerställer vi att grundvattennivåerna inte påverkas när vi bygger ut Högdalsdepån.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda
fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.