Hoppa till huvudinnehåll

Besiktning av fastigheter

I god tid innan byggstart besiktigar vi bebyggelsen i närheten av där vi ska bygga. Besiktningen utförs enligt svensk standard.

Du som är fastighetsägare och som kan komma att bli berörd av våra arbeten blir kontaktad av en besiktningsperson. Besiktningen sker på dagtid och besiktningspersonerna bär alltid legitimation.

Alla fasader och alla tillgängliga utrymmen inomhus besiktigas och dokumenteras i ett protokoll som fastighetsägaren får ta del av. Det ger en bra bild av byggnadens status och är ett underlag för jämförelser om du upplever att det sker förändringar i din fastighet på grund av våra arbeten.

Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi bygger på ett sätt som minimerar risken för skador.

Under och efter byggtiden
När arbetena pågår mäter vi kontinuerligt bullernivåer, vibrationsnivåer, grundvattennivåer, vattenkvalitet, eventuella sättningar med mera. Vi anpassar våra arbeten efter de förutsättningar som råder. Det kan innebära att man istället för några större sprängningar gör flera mindre. Efteråt gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten.

Även en del byggnader och anläggningar strax utanför besiktningsområdet följs upp genom kontinuerliga sättnings-och grundvattenmätningar om de är känsliga för sättningar.

Om skador ändå uppstår
Om du som fastighetsägare upplever att våra arbeten har orsakat skada ska du göra en anmälan i ett webbformulär på nyatunnelbanan.sll.se. Vi kommer att utreda ärendet och återkomma till dig. Om det behövs hämtar vi in mer information och gör en syn på plats. Som fastighetsägare får du ta del av utredningen. Om utredningen visar att våra arbeten har orsakat skadan har du rätt till ersättning.