Hoppa till huvudinnehåll

De nya stationerna

Barkarby får två nya stationer när tunnelbanan har byggts ut, Barkarbystaden och Barkarby. 

Barkarby

Barkarby

Vid station Barkarby planceras en av två nya stationer. Placeringen omfattar en uppgång med anslutning till pendeltågstationen och den planerade bussterminalen, vilket ger smidiga byten. Via den nya bron kommer man som resenär enkelt till Barkarbysidan av E18. En ytterligare uppgång kommer att finnas mot Veddesta centrum.

Barkarbystaden

Barkarbystaden

Placeringen av station Barkarbystaden planeras mitt i den framväxande staden på det gamla flygfältet, med en uppgång i öster och en i väster.

Akalla

Den nuvarande stationen i Akalla kommer att påverkas mycket lite när tunnelbanan byggs ut. Vi bedömer att de spår som redan finns kan förlängas utan att stationen berörs i någon större omfattning.