Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Vi ställer i ordning arbetsområden för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Barkarby. Det blir tre arbetstunnlar på hela sträckan och till varje arbetstunnel hör ett arbetsområde. I Veddesta, inte långt från Barkarby pendeltågsstation, och på Barkarbyfältet där Barkarbystaden växer fram, har vi gjort i ordning för vatten- och avloppsledningar mellan Robothöjden och Landningsbanan. Den nya tunnelbanan byggs helt under jord och bergtunnlarna kommer att borras och sprängas ut. Då behövs både el och vatten. El till borriggarna och vatten som kyler ner dem när de blir upphettade av borrningen i berg.
Klicka på symbolerna med en spade så får du fram information om de arbeten som görs i dagsläget. 

På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart. Klicka på Visa större karta ovan till höger, välj sedan gärna satellitfoto nederst till vänster för att lättare orientera dig. 

Se vår nya film om byggtiden.

Grundvattenmätningar
Grundvattenrör för kontinuerlig mätning av grundvattennivåerna i området har installerats. Mätningarna har påbörjats och kommer att pågå före, under och efter byggtiden för att säkerställa att grundvattennivåerna inte påverkas av utbyggnaden av tunnelbanan.


Koll på grundvattnet
Installation av mätrör i energi- och bergvärmebrunnar är klar. Med hjälp av mätrören kommer vi att kunna genomföra kontinuerliga mätningar av grundvattennivåerna i brunnarna före, under och efter byggtiden.

Installation av markpeglar
Där jorden består av lera och där det finns ledningar och vägar som är känsliga för sättningar, kommer vi att installera så kallade markpeglar. Markpeglarna ger oss möjlighet att med stor precision mäta eventuella sättningar.

Installation av sättningsdubb
På byggnader som klassas som känsliga för sättningar kommer vi att installera så kallade sättningsdubbar. De sätts vanligtvis i byggnadernas grund och gör att vi kan mäta eventuella sättningar med stor precision och genomföra åtgärder innan skador uppstår. Det pågår nu arbeten med att sätta dubb. Fastighetsägare kontaktas alltid innan vi utför några installationer.


Har du frågor om utbyggnaden - kontakta kundtjänst 08-600 10 00. Du kan också mejla, använd formuläret.