Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Barkarby

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby station – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Granskning av järnvägsplan under våren (utställning)
Nu är samrådsperioden slut och under våren går vi in i granskningsskede. De samrådssynpunkter som kommit in har arbetats in i järnvägsplanen och under granskningen redovisar vi det slutliga förslaget.
Vi presenterar den anläggning vi avser att fastställa och senare bygga. Vi är därmed säkra på att anläggningen möter de funktioner som behövs, omfattar de markanspråk som behövs samt att det är genomförbart att bygga anläggningen.

Under granskningsperioden (3-4 veckor)  ges möjlighet att ta del av förslaget. Ändringar som uppstår efter granskningen ska vara marginella för att planförslaget ska kunna fastställas. De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda av järnvägsplanen kommer få en underrättelse om granskningen. Mer information kommer i ett nyhetsbrev och här på webben.

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev så missar du inga nyheter. Det kommer varje månad.
På sidan Beslut och handlingar kan du läsa vad som ingår i processen att bygga tunnelbana.

 
Byggstart beräknas till 2018
Omprojektering, samråd och tillståndsprövning innebär att vi beräknar att påbörja de stora arbetena tidigast under 2018. Det förutsätter att planerna inte överklagas och att vi får de tillstånd som krävs. Byggtiden beräknas till cirka sex år. Därefter kan tågen börja rulla.

Tidplan för nya tunnelbanan till Barkarby.

Läs mer:
Nyhetsbrev nya tunnelbanan till Barkarby oktober 2016