Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Barkarby

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby station – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Vi har fått miljödom

Under hösten genomfördes förhandlingar i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Förhandlingarna behandlade de störande arbeten och grundvattenpåverkan som kommer att pågå när vi bygger samt hur vi planerar för dessa. Domstolen har nu gått igenom alla handlingar och tagit beslut i form av en miljödom som presenterades under november. Miljödomen är en viktig milstolpe i förberedelserna inför byggstart och reglerar bland annat hur och när vi får jobba med störande arbeten.

Byggstart 2018
Byggstarten för nya tunnelbanan från Akalla till Barkarby station är planerad till hösten/vintern 2018 och byggtiden beräknas till cirka 6 år. Mitt i den nya stadsdelen Barkarbystaden byggs en ny tunnelbanestation i höjd med det gamla flygfältets västra del. Slutstationen blir Barkarby station som blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken med bussar, pendeltåg och så småningom tunnelbana.

Hela sträckan under jord
Den nya sträckan blir cirka 4 kilometer lång och kommer att gå helt under jord. Ett viktigt skäl till att lägga nya tunnelbanan under jord är att påverka miljön så lite som möjligt och samtidigt ge möjlighet till annan markanvändning som till exempel bostäder och skolor.

Planerna för den nya tunnelbanan styrs i stor utsträckning av de planer Järfälla kommun har för nya bostäder i området. Fram till år 2030 ska 140 kvarter med 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser byggas på gamla Barkarby flygfält och i Veddesta. Utbyggnaden av tunnelbanan är en förutsättning för områdets utveckling.

Miljödom (finns i boxen Miljöprövning 2017).

Tidplan för nya tunnelbanan till Barkarby.

Här kan du se visionsbilder över stationerna.