Hoppa till huvudinnehåll

Blå linje till Barkarby

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Järnvägsplan
I slutet av april 2018 lämnades järnvägsplanen för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby in till Trafikverket för fastställelse. Järnvägsplanen är sista steget i den process som 2014 inleddes med en övergripande utredning av spårsträckning och placering av de framtida stationerna. I november 2018 faställdes järnvägsplanen av Trafikverket och i december 2018 vann den laga kraft. 

Miljödom
Dessförinnan, hösten 2017, genomfördes förhandlingar i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Förhandlingarna behandlade de störande arbeten och grundvattenpåverkan som pågår när vi bygger samt hur vi planerar för dessa. I november 2017 var domstolens arbete klart och vi fick en miljödom för utbyggnaden av tunnelbana mellan Akalla och Barkarby. Miljödomen är en viktig milstolpe i förberedelserna inför byggstart och reglerar bland annat hur och när vi får jobba med störande arbeten.

 

Miljödom (finns i boxen Miljöprövning 2017).

Tidplan för nya tunnelbanan till Barkarby.

Här kan du se visionsbilder över stationerna.