Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Barkarby

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby station – en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Runt den nya stationen Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram.

Så här vill vi bygga nya tunnelbanan till Barkarby station
Nu inleds den sista delen i den formella planprocessen för Blå linje till Barkarby station. Mellan den 29 juni och 29 augusti kan intresserade ta del av de handlingar som visar hur vi vill bygga anläggningen. I den så kallade granskningen redovisar vi den anläggning vi avser att fastställa och senare bygga. Vi är därmed säkra på att anläggningen möter de funktioner som behövs samt att det är genomförbart att bygga den. Syftet med granskningen är att visa hur tunnelbaneanläggningen slutligen utformats, efter samråd som hållits i projektet, samt för berörda att se hur de påverkas.
Handlingarna som presenteras utgörs av skisser, kartor, järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning med mera.  Järnvägsplanen beskriver hur tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behövs. Där finns också en samrådsredogörelse som beskriver hur vi tagit hand om tidigare synpunkter som kommit in. De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda av järnvägsplanen får en skriftlig underrättelse om granskningen.

Handlingarna finns tillgängliga på sidan beslut och handlingar  från och med den 29 juni. Handlingarna finns också i tryckt form på följande platser:
• Järfälla kommuns servicecenter, Riddarplatsen 5
• Herrestaskolans bibliotek, Karlslundsvägen 25
• Kista bibliotek, Kista Galleria
• Barkarby bibliotek, Jaktplan 2
• Jakobsbergs bibliotek, Edvard Griegsgången 9
• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
• Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Observera att bibliotekens öppettider kan variera under sommaren.

Vi svarar på frågor
Den 16 augusti kl 15-19 finns vi på Barkarby bibliotek och svarar på frågor, den 17 augusti kl 15-19 finns vi på biblioteket på Herrestaskolan. Välkommen!

Synpunkter på järnvägsplanen kan endast lämnas skriftligt med namn och adress. Skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriv ett brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana,
Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Barkarby”. Senast 29 augusti ska synpunkterna vara inskickade.

Frågor besvaras av planhandläggare Åsa Malmborg, telefon: 08-737 25 00.
Efter granskningen skriver vi ett utlåtande. Det bemöter inkomna synpunkter som går vidare i den formella prövningen. Det är Trafikverket som fastställer järnvägsplanen och när den vunnit laga kraft är den juridiskt bindande.

Tidplan för nya tunnelbanan till Barkarby.

Läs mer:
PDF iconNyhetsbrev Barkarby juni 2017