Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv 2017


Tunnelbana till Nacka, Södermalm och söderort
 

Digitala nyhetsbrev
2017-12-22 Hagsätragrenen blir en del av Blå linje
2017-11-30 Här byggs en framtida biljetthall
2017-10-26 Stort intresse för att bygga tunnelbana
2017-08-31 Tätt samarbete i Stigbergsparken
2017-06-26 Här förbereder vi utbyggnaden
2017-05-09 Nya planer för station Sofia
 
2017-03-22 Stor majoritet positiv till utbyggnaden
2017-02-17 Nya slakthusområdet - en blandning av gammal och nytt

Nyhetsbrev som skickas ut till brevlådor

PDF icon Nacka och söderort december 2017
PDF icon Nacka, Södemalm och söderort maj 2017

________________________________________

Tunnelbana till Arenastaden


Digitala nyhetsbrev
2017-12-21 Arbete behövs för att kunna börja bygga
2017-11-10 Många nyfikna på framtida affärsmöjligheter
2017-10-11 Gula linjen ritar om ventilationssystemet

2017-08-24 Miljötillstånd prövas i vår
2017-06-07 Så här vill vi bygga Gula linjen
2017-04-25 Konstnären Pia Törnell gestaltar Hagalund 
2017-03-13 Ny station i Hagalund
2017-02-07 Gula linjens miljödomsansökan inskickad
2017-01-03 Här hamnar entréerna - om det blir en station i Hagalund

Nyhetsbrev som skickas ut till brevlådor

PDF iconArenastaden juni 2017

________________________________________

Tunnelbana till Barkarby
 

Digitala nyhetsbrev
2017-12-20 Nytt konstuttryck i stationerna
2017-11-17 Vi förbereder oss
2017-10-24 Så här valdes sträckan Akalla-Barkarby

2017-09-29 Miljöfrågor i fokus
2017-08-25 Ny film visar stationerna i Järfälla
2017-06-30 Så här vill vi bygga nya tunnelbanan till Barkarby

2017-04-21 Järnvägsplan ställs ut för granskning
2017-03-24 Ny station på Gula linjen
2017-02-28 Granskning inleds under våren
2017-01-30 Kompletteringar inlämnade

Nyhetsbrev som skickas ut till brevlådor

PDF iconNyhetsbrev Barkaby november 2017
PDF iconBarkarby juni 2017
________________________________________

Depå
 

Digitala nyhetsbrev
2017-12-19 Här undersöker vi marken i vinter
2017-11-16 Mässor och hållbart byggande
2017-10-05 Nya förutsättningar för depån
2017-08-18 Här undersöker vi marken den 21 till 25 augusti 

2017-07-24 Här undersöker vi marken i sommar
2017-06-09 Åtta av tio är trygga inför byggtiden
2017-05-02 Avtal ger ny tunnelbanana till Älvsjö
2017-04-03 Ny attitydundersökning
2017-03-07 Samrådsredogörelsen klar
2017-01-23 Efter samrådet - nu sammanställs synpunkterna

Nyhetsbrev som skickas ut till brevlådor

PDF iconDepå juni 2017
________________________________________

Upphandling/procurement

2017-12-18 Upphandling av arbetstunnlar 2018/Procurement of access tunnels during 2018
2017-11-08 Många nyfikna på framtida affärsmöjligheter/Many curious about future business oportunities
2017-08-31 Var med och bygg framtidens kollektivtrafik i Stockholm!/Be involved in building the public transport in Stockholm!
2017-05-09 Leverantörsdag/Supplier Day