Hoppa till huvudinnehåll

Om projektet

Illustration stationerna
Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Planerad byggstart för utbyggnaden är tidigast 2019. Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden.

Odenplan
Genom knyta ihop den nya tunnelbanelinjen med Gröna linjens spår vid Odenplan kommer många resenärer att ha stor nytta av Gul linje till Arenastaden. Resenärerna kommer att kunna åka från Arenastaden till T-centralen och vidare söderut utan tågbyte vid Odenplan. En resa mellan Arenastaden och Gullmarsplan kommer att ta mindre än 20 minuter. Hela den nya sträckan kommer att gå under jord.

Hagastaden
I Hagastaden byggs en sydlig entré vid Torsplan och tre nordliga entréer: en i Karolinska Universitetssjukhusets entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en vid Karolinska Institutet.

Genom överdäckningen av E4/E20 och Värtabanan blir det möjligt att bygga Hagastaden. Det är en helt ny stadsdel med en blandning av sjukhus, lärosäten, forskningsinstitut, företag, bostäder, kultur och service som knyter samman Solna och Stockholm. Utbyggnaden av Hagastaden sker etappvis och beräknas vara klar 2025.

Södra Hagalund
Stationen får två entréer, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger möjligheter för Solna att bygga fler bostäder.

Arenastaden
Via den norra entrén utmed Dalvägen når du Stjärntorget och verksamhetsområdet i Arenastaden. Den södra entrén vid Hagalundsgatan ger god tillgänglighet för boende i norra Hagalund och det blir enkla byten till Tvärbanan. Arenastaden är en stadsdel på frammarsch. Intill nationalarenan Friends och gallerian Mall of Scandinavia växer bostäder och inte minst tusentals arbetsplatser fram. Om några år kommer antalet resenärer till och från Arenastaden öka kraftigt och det ställer höga krav på kollektivtrafiken.