Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Arenastaden

Diarienummer
AKTNR 12-5964

Gula linjens ansökan om miljötillstånd är inlämnad till mark- och miljödomstolen. Synpunkter från de kompletterande samråden från 2016 och 2017 är besvarade och sammanställda i en samrådsredogörelse. Vår ansökan och samrådsredogörelse hittar du på sidan beslut och handlingar.

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utöver de redan beslutade stationerna Hagastaden och Arenastaden planeras ytterligare en ny station i Hagalunds industriområde. Det finns ett förslag till beslut om ny station i Hagalunds industriområde från landstingets högsta ledning och ett beslut i landstingsfullmäktige och i landstingsstyrelsen väntas under våren. 

Byggstart 2018
Under våren 2017 kommer järnvägsplanen ställas ut för granskning innan den lämnas till Trafikverket för fastställelse. Byggstart är planerad till 2018, under förutsättning att vi har våra tillstånd på plats. Byggtiden beräknas vara cirka sex år.

2017-04-11