Hoppa till huvudinnehåll

Gul linje till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Under perioden 31 maj till 22 juni 2017 ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. Järnvägsplanen beskriver vilken mark vi behöver ta i anspråk, miljökonsekvenser samt hur vi vill utforma och bygga tunnelbanan. Vi tar nu hand om de synpunkter som kommit in till förvaltningen för att sammanställa och besvara dem.
Här kan du se visionbilder över stationerna.

 

Miljödom
Den 25 maj fick Gula linjen sitt miljötillstånd. Tillståndet från mark- och miljödomstolen behövs för att kunna börja bygga ut tunnelbanan. Domstolen har satt villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa och hur bortledning av grundvatten ska hanteras. .

Miljödomen och handlingarna till järnvägsplanen hittar du här.