Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Arenastaden

Diarienummer
AKTNR 12-5484

Under perioden 9-22 januari hade vi ett kompletterande samråd om planeringen av ny station i Hagalunds industriområde. Samrådet rörde även placeringen av arbetstunnlar i Hagastaden. Handlingarna finner du här.

Under perioden 26 oktober till och med 15 november tog vi emot synpunkter på de förändringar som vårens översyn av planerna resulterat i. Förändringarna innebär ett nytt stationsläge för Arenastaden och en ny trafikeringslösning för Gula linjen som knyter ihop Solna med söderort. Slutligen utreder vi ett stationsläge i Hagalunds industriområde. Läs mer om stationernas placering.

Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. Här hittar du våra samrådshandlingar.

Byggstart 2018
27 januari 2017 lämnades vår tillståndsansökan in till mark- och miljödomstolen. Under våren kommer järnvägsplanen att ställas ut för granskning innan den lämnas till Trafikverket för fastställelse. Byggstart är planerad till 2018, under förutsättning att planerna inte överklagas. Byggtiden beräknas ta cirka sex år.

2017-02-15