Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

På sidan Så bygger vi berättar vi om vad vi gör för att ha koll på hur våra arbeten påverkar omgivningen.

Här arbetar vi just nu

Gullmarsplan: På den befintliga stationen byggs en ny plattform för den nya Blå linjen. Den nya plattformen hamnar cirka 70 meter under befintlig plattform och kommer att nås med hissar. Detta medför att stationsmiljön kan komma att påverkas för verksamheter och resenärer. Några av de förberedande arbetena som utförs i anslutning till stationen just nu är: ledningsdragningar genom biljetthallen, förstärkning av bjälklag bussdäck med stålbalkar och uppbyggnadsarbeten inne i den före detta blomsteraffären som nu har en skyddsvägg.
Normalt utförs arbeten i biljetthallen dagtid, dock ej under rusningstrafik eller natt mellan klockan 21.00 - 05.00. Arbeten utförs även i spårområdet. De mest störande under tunnelbanans trafikfria tid, cirka klockan 01.00 till 03:30. Mer information kommer successivt.

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar vi på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. Vi förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen.