Skip to main content

Nya tunnelbanan (lättläst)

Tunnelbanetåg i rörelse vid perrong.

 

Stockholms tunnelbana ska byggas ut.
Fler människor väljer att bo och arbeta i Stockholm.
Därför ska Stockholms tunnelbana byggas ut.

Två mil nya spår ska byggas
och elva nya stationer ska byggas.
Alla de nya spåren ska gå i tunnlar under jorden.

Tunnelbanans Blå linje ska förlängas norrut,
från Akalla station till Barkarby station.

Tunnelbanans Blå linje ska också förlängas söderut,
från Kungsträdgården genom Södermalm till Nacka och till Söderort.

En ny tunnelbanelinje byggs från Odenplan till Arenastaden.
Den nya linjens färg blir gul.

Planering pågår
För att få bygga tunnelbanan behövs planer och tillstånd.

Det behövs en järnvägsplan.
Järnvägsplanen beskriver var de nya spåren ska gå
och var stationerna ska ligga.

Det behövs också ett tillstånd från mark-och miljödomstolen.
Tillståndet behövs för att få bygga tunnlar under jord.

Just nu arbetar vi med dessa planer och tillstånd.

Byggstart 2018
År 2018 börjar vi bygga ut tunnelbanan till Barkarby
och till Arenastaden.
Det tar cirka sex år att bygga.

Vid årsskiftet 2018/2019 börjar vi bygga ut tunnelbanan
mot Nacka, Södermalm och Söderort.
Det tar cirka sju till åtta år att bygga.

Stockholms läns landsting ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan
2014 kom staten, Stockholms läns landsting och flera kommuner
överens om att bygga ut tunnelbanan
och att bygga många nya bostäder i Stockholm.

Stockholms läns landsting ska bygga ut tunnelbanan.
Kommunerna ska bygga 82 000 nya bostäder.
Bostäderna ska byggas nära den nya tunnelbanan.